Cay Ocagi Cay Makinasi Su Sebili Satisi 0212 2370749 - Serbetlik Ayranlik Endustriyel Mutfak Proje Sanayi Mutfagi Kurma Paslanmaz Celik Urunler Bulasik Makinasi Cay Kazani 0212 2370759

Bir Yazı Alıntı: Yrd.Doç.Dr.Kemal Uludağ

Sözcük anlamıyla günlük dildeki sanat ifadesiyle seramik, bütün dalları ve yönelimleriyle genel anlamda sanat niteliği ve kimliği kazanır, kazanabilir. Özel anlamda güzel sanatlar alnı açısından, kavram olarak sadece modern sanatının, sanat niteliği ve kimliği kazanabileceği söylenebilir.
   Sanatın her yönüyle sorgulandığı ve kuramsal temellere oturtulduğu günümüzde, seramik sanatının sahip olduğu farklı nitelik, yönelim ve alanların birbirine karıştırılması sonucu ortaya çıkan kavram kargaşası konusunda (başka bir ifadeyle seramik malzeme mi, teknik mi, zanaat mı, sanat mı tartışması) seramik sanatçılarının ve akademik seramık eğitimcilerinin vede sanat kuramcılarının çözüm getirici somut yaklaşımlar ortaya koymadığı söylenebilir.
   Ortak kavramlara varabilmek için öncelikle seramik nedir sorusunu yanıtlayalım. Hammaddesi kil olup elle, kalıpla yada tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her tür obje sözcüğün kapsamına girer. Genel olarak şöyle de tanımlanabilir: İnorganik malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemlerle şekil verilip, kurutulduktan sonra sırlı ya da sırsız olaraksertleşip dayanıklılık kazanıncaya kadar pişirilmesi bilimi, teknolajisi ve aynı zamanda sanatıdır.
   Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılabileceği gibi seramiğe bir bütün olarak bakıldığında, tarihsel süreçte klasik ve endüstriyel yapısıyla ve de çağımızda kazandığı modern sanat yönelimiyle karşılaşılır. Attila Galatalı ”Eleştirim” başlıklı sempozyum tebliğinde seramik sanatını üçe ayırır:
-Klasik
-Endüstriyel
-Soyut seramik sanatı
   Bu ayrımın temel gerekçeleri ve nitelikleri saptanmadığı ve kavranmadığı sürece alanında hem sanat çevrelerinde hemde alıcılar-izleyiciler boyutunda seramiğin ne ya da hangisi olduğu konusundaki bunalımdan kurtulunamayacağı ortadadır.
   Diğer sanat dalları gibi, seramik sanatıda insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda zekasını kullanmasıyla, sanatların en eskisi olarak seramik kap sanatı niteliğiyle ortaya çıkar.
   Klasik seramiksanatı Avrupa ve Amerika’da ”pottery” sözcüğüyle adlandırılan, bizde yaygın olarak kullanılmasa da tam karşılığı ”çömlekçilik” olan bir ”zanaat” tır. Klasik seramik sanatı Mısır, Yunanistan ve Anadolu’da çok tanrılı uygarlıklar döneminde, tapınma, korku ve büyü gibiilkel insan ihtiyaçlarını ifade eden estetik ve sanatsal değerleri barındıran seramik heykelcikleri de içerir.

Alıntı: Yrd.Doç.Dr.Kemal Uludağ

Seramiği Atelyesinden Öğrenin Sırı Çamuru Yoğurması ATELYE KERAMOS

ATELYE KERAMOS  Seramiği Atelyesinden Öğrenin Seramik Sırı Çamuru Yoğurması
   1996 yılında Moda’daki yerinde faaliyetlerine başlayan Atelye Keramos’un kurucuları Gaye ve İnsel İnal, tasarladıkları artistik ve işlevsel seramik formları, sadece elle şekillendirerek üretiyorlar.
Atelyede sırlı ve sırsız olarak minimal veya rustik tarzlara göre rölyef ve mekan için aksesuarlar çalışılıyor. Mimari projeler için üretilen rölyefli duvar panoları ile mekanlara uygun özel aksesuar çalışmalar ise, mekanın tarzına göre tasarlanıp uygulanıyor.
Atelye Keramos aynı zamanda seramik öğrenmek ve çalışmak isteyenlerle bilgi, deneyim ve mekanını paylaşıyor. Katılımcılar, tam kapasiteli bir atelyede çalışmanın keyfini dönem sonu sergisine katılarak paylaşıyor ve profesyonelliğe adım atıyorlar.
Atelye Keramos, 2003 yazında Çukurcuma’da açtığı atelyede de çalışmalarını sürdürüyor.

Atelye adresi:
Dr. Esat Işık Caddesi No:43 Moda
(Saint Joseph Lisesi karşısı)

Seramik Üretimi Porselen Dekorlanması Cam Süslenmesi Vitray Topraktan Hediyelik Eşyalar Seramik Fayanslar Seramik Porselen Vitrifiye Malzemeleri Sürahi İşleme Makinası Seramik Döküm Kalıpları Porselen Üretim Makinesi Cam Dekorlama Makinaları Lüster Pişirme Fırınları Turnet Makineleri Motorlu Turnetle Yaldız Çekme Çıtartma Yapıştırma El Dekoru El İşçiliği Camdan Seramikten Porselenden Süs Eşyaları Bardak Vazo Çeşmi Bülbül Kahve Takımı Çay Takımı Meyve Takımı Meyvalık Çerezlik Küllük Sigara Takımı Porselen Yemek Takımı Süs Tabakları Duvar Tabağı Camdan Sanatlarda