Kategori arşivi: Seramik Üretimi Hammaddesi Makinesi

Cam Boyası Altın Yaldız Platin Lüster Füzyon Boyaları

Firmamız,1996 yılından bu yana cam ve seramik sektörüne cam boyaları,seramık boyaları ve ekipmanları temin etmektedir.

Başlıca ürün yelpazemiz;

Altın Yaldız
Platin Yaldızı
Baskı Yaldızı
Baskı Platini
Termoplastik Altın
Mat Altın
Lüster
Termolüster
Termoplastik boyaları
Emaye boyalar
Alabaster boyaları
Füzyon boyaları
Metalik boyalar
Organik boyalar
 
ve bunların yanında;
 
Yaldız fırçası
İpek ve çelik bezler
Yaldız silgisi
Şablon lakı
Ragle lastiği.
 
gibi yan malzemelerdir. Firmamız bu ürünlerin yanı sıra teknik hizmette sunmaktadır.

Adres:   Mihrabad Cad. Halepli Çeşme Sok. No.2 Kanlıca – Beykoz – İstanbul
Tel:     +90 216 425 61 69 – 425 87 21 – 413 41 83
Faks:    +90 216 425 61 70 2
E-Mail:  info@camtez.com ; camtez@camtez.com

Seramik İmalatı Yapan Porselen İmal Eden; Tekniker Nedir Ne İş Yapar

TANIM
 
Seramik hammaddelerinden mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları gibi malzeme ve eşyaların yapımı ile ilgili   olarak planlanan işleri yürüten kişidir.
 
GÖREVLER    
 
–     Ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları hazırlar,
–     Seramik çamurunu hazırlar, akışkanlığını ve yoğunluğunu saptar,
–     Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve süsler,
–     Seramik çamurunun pişme, küçülme ve kuruma küçülme deneyimini yapar,
–     Seramik pişmiş ürünlerinin darbeye ve asitlere karşı deneyimini yapar,
–     Seramik mamullerinin kalite kontrolünü takip eder,
–     Kullandığı makine araç ve gereçlerin basit bakım ve onarımını yapar.
 
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
 
–     Seramik çamuru (Kaolin, Kuars, Kil, Feldisbas v.b.),
–     Kalıp yapımı için alçı, gomalak, Arap sabunu,
–     Sünger, sistere, çeşitli boy testereler, zımparalar, değişik ebatlarda kazıyıcı aletler,
–     Yardımcı tahta veya alçı plakalar, seramik boyaları, (Sır altı, sır üstü)
–     Oksitler, seramik fırçaları, elek baskı, sır, fırınlar.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Seramik teknikeri olmak isteyenlerin ,
–     Fen bilimlerine özellikle fizik ve kimyaya ilgi duyan,
–     El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yetenekleri güçlü,
–     Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
–     Estetik görüş sahibi, şekillere güzellikler katabilen,
–     Ayrıntılara dikkat edebilen,
–     Tasarlama ve çizim yeteneğine sahip
kimseler olması gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Seramik teknikeri, seramik ürünleri imal eden atölye ve fabrikalarda çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle nemli, Alçı ve çamur malzemeleriyle kirlenmiş, bazen de sıcak ve kokulu olabilir. Çalışırken daha çok malzemelerle ilgilendiği için başkalarıyla iletişime pek az gereksinim duyarlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Bu elemanlar özel sektöre ait seramik işletmelerinin ARGE (Araştırma ve Geliştirme), Dökümhane, Fırınlama, Sırlama, Korlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler veya kendi adlarına atölye açabilirler.
 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının “Seramik” bölümlerinde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
–      Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Grafik/Grafik Sanatlar, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Seramik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
–     Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun  için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 2 yıldır. Eğitim süresince temel derslerin yanında Seramik Teknolojisi, Seramik Hammaddeleri, Dekor Teknikleri, Alçı Şekillendirme Teknolojisi, Model Kalıp Teknolojisi, Sırlama ve Fırınlama, Seramik Hammaddeleri ile Serbest Çalışma, Temel Sanat Eğitimi, Bilgisayarlı Tasarım gibi dersler verilmektedir.
 
MESLEKTE İLERLEME
 
“Seramik” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Seramik, Seramik Mühendisliği, Seramik Öğretmenliği, Seramik Sanatları, Seramik ve Cam” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: Seramik Mühendisi, Seramik Teknisyeni.
 
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
 
–     Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler.
–     Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
–     Özel sektörde ise kazanç çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre değişiklik göstermektedir.
 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 
–     İlgili Eğitim Kurumları,
–     Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
–     Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Fırınlanan Toprak Ürünleri Sınıflandırılması; Camın Seramiğin Porselenin Niteliği

1.      Geleneksel Seramikler

Kil, kaolen ve feldispat gibi minerallerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ile elde edilirler. Bileşimlerinde  değişik türde silikatlar, alümünatlar ve bunların yanında bir miktar metal oksitler bulunur. Cam, tuğla, kiremit, aşındırıcı tozlar, porselen, taş ve refrakterlerdir.

2.      İleri Teknoloji Seramikler

Bu seramikler oksitler, karbürler ve nitrürlerden oluşmaktadır.Yüksek mukavemet, rijitlik ve sertlik, aşınmaya kimyasal etkilere ve yüksek sıcaklığa dayanıklılık, boyutlarda kararlılık gibi üstün özellikleri sebebiyle uçak ve uzay endüstrisinde önemli ölçüde kullanılmaktadırlar.

SERAMİK TÜRLERİ

Endüstride geniş kullanım alanı sahip seramikler iki gruba ayrılabilir.

1-Camlar: Silikatlar ençok cam üretiminde kullanılırlar. Soda-kireç camı, (Pencere camı) kurşunlu cam, bor-silikat camı ve silis camı.

2- Pişmiş kil ürünleri: Tuğla,kiremit, porselen ve refrakter malzemeler