Camdan Sanatlar tarafından yazılmış tüm yazılar

Cam ev eşyaları hediyelik eşyalar vitrifiye ürünlerine, Seramik ev eşyaları hediyelik eşyalar vitrifiye ürünlerine ve Porselene; yüksek ateşte pişirilmiş ev eşyaları hediyelik eşyalar vitrifiye ürünlerine gönül vermiş, fırının ateşinde yoğrulmuş, kil yaldız ve lak kokuları içerisinde büyümüş ve bir müddet sonra ekonomik şartlardan dolayı bunlardan ayrı kalmışım... Bu sebeple bu ayrıcalığımı bir nebze de olsa bu bölüm üzerinden atmaya çalışıyorum.... Yolu Fırınlarda, ocaklarda, ateşlerden geçen; Seramik Porselen ve Cama gönül vermiş olan herkese selam olsun.....

Bir Yazı Alıntı: Yrd.Doç.Dr.Kemal Uludağ

Sözcük anlamıyla günlük dildeki sanat ifadesiyle seramik, bütün dalları ve yönelimleriyle genel anlamda sanat niteliği ve kimliği kazanır, kazanabilir. Özel anlamda güzel sanatlar alnı açısından, kavram olarak sadece modern sanatının, sanat niteliği ve kimliği kazanabileceği söylenebilir.
   Sanatın her yönüyle sorgulandığı ve kuramsal temellere oturtulduğu günümüzde, seramik sanatının sahip olduğu farklı nitelik, yönelim ve alanların birbirine karıştırılması sonucu ortaya çıkan kavram kargaşası konusunda (başka bir ifadeyle seramik malzeme mi, teknik mi, zanaat mı, sanat mı tartışması) seramik sanatçılarının ve akademik seramık eğitimcilerinin vede sanat kuramcılarının çözüm getirici somut yaklaşımlar ortaya koymadığı söylenebilir.
   Ortak kavramlara varabilmek için öncelikle seramik nedir sorusunu yanıtlayalım. Hammaddesi kil olup elle, kalıpla yada tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her tür obje sözcüğün kapsamına girer. Genel olarak şöyle de tanımlanabilir: İnorganik malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemlerle şekil verilip, kurutulduktan sonra sırlı ya da sırsız olaraksertleşip dayanıklılık kazanıncaya kadar pişirilmesi bilimi, teknolajisi ve aynı zamanda sanatıdır.
   Yukarıdaki tanımlamadan da anlaşılabileceği gibi seramiğe bir bütün olarak bakıldığında, tarihsel süreçte klasik ve endüstriyel yapısıyla ve de çağımızda kazandığı modern sanat yönelimiyle karşılaşılır. Attila Galatalı ”Eleştirim” başlıklı sempozyum tebliğinde seramik sanatını üçe ayırır:
-Klasik
-Endüstriyel
-Soyut seramik sanatı
   Bu ayrımın temel gerekçeleri ve nitelikleri saptanmadığı ve kavranmadığı sürece alanında hem sanat çevrelerinde hemde alıcılar-izleyiciler boyutunda seramiğin ne ya da hangisi olduğu konusundaki bunalımdan kurtulunamayacağı ortadadır.
   Diğer sanat dalları gibi, seramik sanatıda insanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda zekasını kullanmasıyla, sanatların en eskisi olarak seramik kap sanatı niteliğiyle ortaya çıkar.
   Klasik seramiksanatı Avrupa ve Amerika’da ”pottery” sözcüğüyle adlandırılan, bizde yaygın olarak kullanılmasa da tam karşılığı ”çömlekçilik” olan bir ”zanaat” tır. Klasik seramik sanatı Mısır, Yunanistan ve Anadolu’da çok tanrılı uygarlıklar döneminde, tapınma, korku ve büyü gibiilkel insan ihtiyaçlarını ifade eden estetik ve sanatsal değerleri barındıran seramik heykelcikleri de içerir.

Alıntı: Yrd.Doç.Dr.Kemal Uludağ

Seramiği Atelyesinden Öğrenin Sırı Çamuru Yoğurması ATELYE KERAMOS

ATELYE KERAMOS  Seramiği Atelyesinden Öğrenin Seramik Sırı Çamuru Yoğurması
   1996 yılında Moda’daki yerinde faaliyetlerine başlayan Atelye Keramos’un kurucuları Gaye ve İnsel İnal, tasarladıkları artistik ve işlevsel seramik formları, sadece elle şekillendirerek üretiyorlar.
Atelyede sırlı ve sırsız olarak minimal veya rustik tarzlara göre rölyef ve mekan için aksesuarlar çalışılıyor. Mimari projeler için üretilen rölyefli duvar panoları ile mekanlara uygun özel aksesuar çalışmalar ise, mekanın tarzına göre tasarlanıp uygulanıyor.
Atelye Keramos aynı zamanda seramik öğrenmek ve çalışmak isteyenlerle bilgi, deneyim ve mekanını paylaşıyor. Katılımcılar, tam kapasiteli bir atelyede çalışmanın keyfini dönem sonu sergisine katılarak paylaşıyor ve profesyonelliğe adım atıyorlar.
Atelye Keramos, 2003 yazında Çukurcuma’da açtığı atelyede de çalışmalarını sürdürüyor.

Atelye adresi:
Dr. Esat Işık Caddesi No:43 Moda
(Saint Joseph Lisesi karşısı)